پنجشنبه، آبان ۶

عکس تاریخی از سال 1881 میلادی: مردم هزاره در قندهار

مردم هزاره: بیش از یک قرن است که هزاره ها توسط جلادان افغان کشتار شده و زمین و جایداد آنان غصب شده است. هزاره ها در مناطقی مانند قندهار، زابل، هلمند و ننگرهار بصورت گسترده جایداد داشته و زندگی می کردند اما به زور و با کشتار از زمین و جایدادشان رانده شدند.
کاوش ها در جای جای افغانستان آثار تاریخی گرانبها را نشان می دهد که از مردم هزاره بر جای مانده است. این عکس تاریخی نیز مردم هزاره نشان می دهد که در قندهار ساکن بوده اند.

                
عکس تاریخی از مردم هزاره در قندهار

هیچ نظری موجود نیست:

آمار

با دیگران به اشتراک بگذارید